Kariaujančių šalių pajėgumai 1941 m.
Valstybė
Sausumos kariuomenės
Artilerijos
Tankų
Bombonešių
Naikintuvų
Karo laivų
Povandeninių laivų
Kitos ginkluotės rūšys
Vokietija
Italija
Japonija
Ašies valstybių
sąjungininkės
Didžioji Britanija
SSRS
JAV
Kitos antihitlerinės
koalicijos šalys
Kariaujančių šalių pajėgumai 1945 m.
Valstybė
Sausumos kariuomenės
Artilerijos
Tankų
Bombonešių
Naikintuvų
Karo laivų
Povandeninių laivų
Kitos ginkluotės rūšys
Vokietija
Italija
Japonija
Ašies valstybių
sąjungininkės
Didžioji Britanija
SSRS
JAV
Kitos antihitlerinės
koalicijos šalys

Išvados: