NATO

ES

Lietuva tapo nare

Kartu su ja narėmis tapo

Dabartinis organizacijos narių skaičius