„Ligotas kūnas“

„Sudužęs laivas“

„Vargstanti“

„Žūstanti tėvynė“

„Našlaitė“