Tęsti

R. Arkraitas

E. Kartraitas

Dž. Vatas

Dž. Stefensonas

R. Fultonas

A. Belas

T. Edisonas

S. Morzė

G. Markonis

K. Bencas

Broliai Raitai

 • Audimo staklės
 • Garvežys
 • Verpimo mašina
 • Telefonas
 • Elektros lemputė
 • Telegrafas
 • Radijas
 • Lėktuvas
 • Vidaus degimo variklis
 • Garlaivis
 • Garo mašina