Informacija
Priežastys
Padariniai
Kita vertus, staigiai augantis gyventojų skaičius darė įtaką pramonei, darbo jėgos perteklius skatino ją plėstis.
Iki XIX a. vid. gyventojų skaičius Didžiojoje Britanijoje buvo apie 6 mln. žmonių. Bet po to jis ėmė sparčiai augti.
Tai lėmė išnykimas kai kurių viduramžiškų draudimų kurti šeimas, išaugusi socialinė parama šeimoms, įsitikinimas, kad vaikai išlaikys tėvus senatvėje. Be abejo, šį augimą nulėmė ir pramonės revoliucija, atsiradusios naujos darbo vietos.