Tęsti

„Vokietija okupavo Lietuvą 1915 m. ir pavadino Oberosto kraštu. Rytų fronto linija nebuvo nusistovėjusi, vyko aktyvūs karo veiksmai – pozicinis karas. Lietuvos gyventojams vokiečių kapituliacija buvo itin sunki. Reikėjo mokėti mokesčius, iš gyventojų priverstinai buvo nusavinamas turtas – pyliavas, reikėjo mokėti duoklę grūdais – rekvizicijas.
Rusijos gyventojų padėtis karo metu ypač pablogėjo. Vasario mėnesį kilo revoliucija. Nepatenkinti žmonės nuvertė carą. Pasinaudodami nestabilia padėtimi, perversmą šalyje įvykdė Oberostas.
1918 m. lapkričio mėn. revoliucija kilo ir Vokietijoje. Šalies gyventojai nuvertė imperatorių – kaizerį Vilhelmą II, o šalį paskelbė respublika. Vokietija negalėjo tęsti karo, todėl 1918 m. lapkričio 11 d. pripažino pralaimėjimą Pirmajame pasauliniame kare – konvencija. Paryžiaus taikos konferencijos kapituliacija iš esmės pakeitė Europos politinį žemėlapį. Susikūrė daug naujų valstybių.“

Tikrinti