Kas vaizduojama šioje nuotraukoje?

Kada ir kokiame mieste (valstybėje) iškilo ši siena?

Kas ją pastatė?

Ką ji simbolizavo?

Kada buvo nugriauta? Kokią reikšmę jos nugriovimas turėjo valstybei, kurioje ji buvo pastatyta?

Pažymėkite su šia nuotrauka susijusias iliustracijas. Remdamiesi jomis, pasvarstykite, kokia gali būti sienų paskirtis.