Žemėlapio legenda

Europos sienos iki Pirmojo pasaulinio karo
Europos sienos po Pirmojo pasaulinio karo
Valstybės, susikūrusios suirus Rusijos imperijai
Valstybės, susikūrusios suirus
Austrijos–Vengrijos imperijai
Vokietijos sienos pagal Versalio sutartį