Musolinio laimėjimai Italijoje, diktatūros idėja, Tautininkų sąjungos nesugebėjimas parlamentarizmo sąlygomis iškopti į valdžią ir subrandino, matyt, Smetonai idėją užgrobti jėga. Sudėtinga vidaus ekonominė situacija, dešiniųjų, o ypač karininkijos, nepasitenkinimas parlamentarizmu brandino jėgos panaudojimo politinėje kovoje mintį“.

Alfonsas Eidintas. Antanas Smetona. Vilnius, 1990, p. 99.

1) Apie kokį įvykį kalbama šiame šaltinyje?

2) Kokias svarbiausias šio įvykio priežastis išskiria šaltinio autorius? Pabraukite jas tekste.

3) Kokias pasekmes Lietuvos valstybingumo raidai turėjo šis įvykis?