Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – rodiklis, rodantis vidutinį amžių, kurį gali nugyventi žmogus tam tikroje šalyje. Rodiklis geriausiai atspindi sveikatos priežiūros lygį šalyje.
Vidutinė mokymosi trukmė
Vidutinė mokymosi trukmė – rodiklis, rodantis kiek metų vidutiniškai žmogus praleidžia mokymo įstaigose (nuo ikimokyklinių iki aukštųjų mokyklų). Rodiklis rodo švietimo lygį šalyje.
Bendrosios nacionalinės pajamos
Bendrosios nacionalinės pajamos – rodiklis, kurį sudaro bendra šalies viduje pagamintų produktų vertė (bendrasis vidaus produktas) ir pajamos, gautos iš kitų šalių (prekių ir paslaugų eksportas).
Žmogaus socialinės raidos indeksas (ŽSRI)
Žmogaus socialinės raidos indeksas (ŽSRI) – universalus socialinis ir ekonominis rodiklis, rodantis valstybės išsivystymo lygį. Šis indeksas skaičiuojamas iš trijų rodiklių: vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, vidutinė mokymosi trukmė, bendrosios nacionalinės pajamos, tenkančios vienam gyventojui. Indeksas apskaičiuojamas skaičiais nuo 0,0 iki 1,0 (maksimalus rodiklis).
Islandija (1949 m. NATO)
Portugalija (1949 m. NATO)
Ispanija (1982 m. NATO)
Prancūzija (1949 m. NATO)
Didžioji Britanija (1949 m. NATO)
Belgija (1949 m. NATO)
Liuksemburgas (1949 m. NATO)
Nyderlandai (1949 m. NATO)
VFR (1954 m. NATO)
VDR (1955 m. VSO)
Danija (1949 m. NATO)
Norvegija (1949 m. NATO)
Čekoslovakija (1955 m. VSO)
Vengrija (1955 m. VSO)
Rumunija (1955 m. VSO)
Bulgarija (1955 m. VSO)
Lenkija (1955 m. VSO)
Rusija (1955 m. VSO)
Italija (1949 m. NATO)
Albanija (1955 m. VSO, 1962 m. nutraukė dalyvavimą)
Graikija (1952 m. NATO)
Turkija (1952 m. NATO)