Tęsti
Tempti čia
buvo pavesta organizuoti nacionalinę gvardiją miestuose, žandarmeriją apskrityse ir
Tempti čia
, turėjusią papildyti
Tempti čia
. Liepos pradžioje buvo sudaryti 5 pėstininkų ir 4 kavalerijos (ulonų) pulkai, vėliau dar 6 pėsčiųjų šaulių batalionai. Jiems duoti numeriai pagal
Tempti čia
kariuomenės pulkų numerius:
Tempti čia
numeriai buvo nuo 18 iki 22, o kavalerijos – nuo 17 iki 20. Surinkta apie 20 tūkstančių karių. Pėstininkų pulkininkais
Tempti čia
paskyrė Aleksandrą Chodkevičių,
Tempti čia
Adomą Bišpingą, Karolį Pšezdzeckį, Stanislovą Čapskį. Kavalerijos pulkininkai buvo Mykolas Tiškevičius, Juozapas Vavžeckis, Konstantinas Rajeckis, Ksaveras Obuchovičius,
Tempti čia
1812 m. liepos 5 d. Napoleono įsakymu įkurtas Lietuvos bajorų 3-iasis švoležerų (rezervinis-pagalbinis) pulkas, kuriam vadovavo Jonas Kanopka. Tai buvo reprezentacinis pulkas, kuriame tarnauti buvo garbės reikalas. Į šį pulką stojo ir
Tempti čia
.
Tempti čia
tiesiogiai priklausė prancūzų vadovybei, turėjo savo uniformą su
Tempti čia
.“
Tikrinti