1923 m. – 1938 m.

Teritorija km² atitinkamų metų sienomis

55 265 km²

Gyventojų skaičius atitinkamų metų sienomis

2170 616

1939 m. – 1940 m.

Teritorija km² atitinkamų metų sienomis

59 731 km²

Gyventojų skaičius atitinkamų metų sienomis

2462 355

Grįžti