Tęsti

1922–1923 m.

Tempti čia

1923 m.

Tempti čia

1923–1926 m.

Tempti čia

1926–1927 m.

Tempti čia

1926 gruodžio 17 d.

Tempti čia

1918 m. vasario 16 d.

Tempti čia

1918–1920 m.

Tempti čia

1920–1922 m.

Tempti čia

1922 m. rugpjūčio 1 d.

Tempti čia

1922 m. spalio 1 d.

Tempti čia
Priimta nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas
Nepriklausomybės kovos
Klaipėdos krašto sukilimas
II Seimo veikla
Steigiamojo Seimo veikla
Ginkluotas valstybės perversmas
III Seimo veikla
Įvesta Lietuvos valiuta – litas.
I Seimo veikla
Tikrinti