Tęsti
Perversmui buvo numatyta 1926 m. gruodžio 17-oji, diena, kai prezidentas
Tempti čia
šventė savo gimtadienį. Tai turėjo palengvinti suokalbininkų veiksmus – buvo galima vienu smūgiu suimti visus svarbiausių valstybinių struktūrų vadovus, susirinkusius į šventę. Perversmą pradėjo Kauno įgulos 2-asis pėstininkų pulkas, apie 2 val. nakties apsupęs
Tempti čia
. Karininkai įsiveržė ir į
Tempti čia
(ten tuo metu buvo svarstomas 1927 m. biudžetas) bei įsakė išsiskirstyti. Perversmo organizatoriai įvedė Lietuvoje karinę padėtį. Gruodžio 19 d., perversmininkams pagaliau įkalbėjus
Tempti čia
, šis atsistatydino.
Tempti čia
krikdemų, tautininkų ir Ūkininkų partijų atstovų (liaudininkai bei socialdemokratai šiam Seimo posėdyje nedalyvavo) balsais buvo išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu.
Tikrinti