– lietuviai, padėję vokiečiams jų okupacijos metais Lietuvoje.