Partizanas, kovojęs už Lietuvos nepriklausomybę
Tempti čia

Pertvarkymai sovietų pavyzdžiu
Tempti čia

Asmuo, prieštaraujantis oficialiai ideologijai
Tempti čia

Pasipriešinimas okupantams
Tempti čia

Tikrinti