Skip to main content

Tautinis atgimimas Lietuvoje XIX a. – XX a. pr.

Per tris Lietuvių tautinio sąjūdžio laikotarpius atskleidžiamos tautinio sąjūdžio priežastys ir formos, įvertinamas kiekvieno laikotarpio poveikis lietuvių tautos kultūrinei, ekonominei ir politinei raidai. Didelis dėmesys skiriamas pasipriešinimui vykdytai Lietuvoje rusinimo politikai, tautinio tapatumo ir tautinės savimonės formavimuisi. Pateikiamos svarbiausios sąvokos, atspindinčios tautinio sąjūdžio formas, tikslus ir politines bei kultūrines aplinkybes.