Skip to main content

Antrasis pasaulinis karas ir jo padariniai

Per situacijos Antrojo pasaulinio karo interaktyvų žemėlapį pateikiama karo įvykių chronologija ir svarbiausių įvykių lokalizacija, su tema susijusių istorinių asmenybių veikla. Nusakomos Antrojo pasaulinio karo priežastys ir eiga. Atskleidžiami karo nusikaltimai Europoje ir Lietuvoje. Didelis dėmesys skiriamas holokaustui, lokalizuojamos masinių žudynių vietos Lietuvoje. Pabaigoje akcentuojami Antrojo pasaulinio karo politiniai ir teritoriniai pokyčiai.