Skip to main content

Apšvieta ir jos sklaida Lietuvoje

Teorinėje dalyje pateiktos svarbiausios Apšvietos idėjos ir teorijos. Nuosekliai išdėstyta Apšvietos sklaida Abiejų Tautų Respublikoje. Didelis dėmesys skiriamas Ketverių metų seimo reformoms ir pirmajai Europoje konstitucijai – 1791 m. Gegužės 3 d. konstitucijai, pateikiama jos pataisa – Abiejų Tautų Respublikos teisių įžadas. Pateikiamos pirmosios Europoje pasaulietinės švietimo valdymo institucijos – Edukacinės komisijos – vykdytos pažangios reformos. Įvertinamas Apšvietos poveikis visuomenei ir valstybei.