Skip to main content

Tūkstantmečių sandūra ir Lietuva

Temoje nagrinėjamas Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis (1990–2013) pasauliniame kontekste. Keliami pagrindiniai klausimai: su kokiais iššūkiais teko susidurti Lietuvai paskutiniame XX a. deš. – pirmajame XXI a. deš. (globaliosios problemos bei lokalūs sprendimo būdai) ir kaip šie iššūkiai paveikė Lietuvos valstybės bei visuomenės gyvenimą.