Skip to main content

Sąvokos

Demokratija – valdymo būdas (politinis režimas), kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti valdant šalį. Šią teisę piliečiai įgyvendina tiesiogiai referendumuose ir plebiscituose arba per savo išrinktus atstovus.

Emigracija – žmonių persikėlimas iš vienos šalies į kitą nuolatiniam gyvenimui.

Globalizacija – procesas, reiškinys, apimantis įvairias visuomenės bei valstybės veiklos sritis ir pasireiškiantis tarpusavio ryšių intensyvėjimu, judėjimu bei kitomis charakteristikomis viso pasaulio mastu.

Laisvoji rinka – ekonomikos modelis, kai verslo įmonės laisvai konkuruoja be valstybės kišimosi ir visi ūkiniai veiksmai atliekami rinkos dalyvių tarpusavio susitarimu.

Pilietinė visuomenė – laisvų atsakingų piliečių visuomenė, prisiimanti atsakomybę už valstybės likimą, aktyviai veikianti visose srityse.

Referendumas – visuotinis šalies, regiono ar valstybės piliečių apklausos būdas balsuojant dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar atmetimo. Referendumas gali būti rengiamas dėl konstitucijos pakeitimo ar patvirtinimo, išrinktojo atstovo atšaukimo, dėl kitų vidaus politikos klausimų. Referendumas dėl teritorinio apsisprendimo vadinamas plebiscitu.