Skip to main content

Tarptautiniai santykiai prieš Antrąjį pasaulinį karą

Pateikiami svarbiausi tarptautinių santykių aštrėjimo XX a. 4 dešimtmečio įvykiai kaip kontekstas, nusakantis Lietuvos užsienio politikos esmę. Didelis dėmesys skiriamas išsamiai Lietuvos okupacijos ir aneksijos įvykių chronologijai ir tų įvykių analizei bei vertybinių nuostatų puoselėjimui.