Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kada ir kuri valstybė pateikė Lietuvai ultimatumus? Susiekite valstybės vėliavas su pateiktomis datomis.

2 užduotis

Kuo SSRS 1940 m. birželio 14 d. ultimatumu kaltino Lietuvą?

3 užduotis

Iš pateikto žodžių sąrašo pasirinkite tinkamus praleistus žodžius.

4 užduotis

Lietuvos sovietizacija – tai:

5 užduotis

J. Paleckio vadovaujama Liaudies vyriausybė buvo neteisėta, nes:

6 užduotis

Paspauskite tris žodžius, kurie tinka sovietizacijai apibūdinti?

7 užduotis

Pažymėkite teisingus teiginius.

8 užduotis

Nurodykite teisingą Lietuvos nepriklausomybės praradimo įvykių seką:

9 užduotis

Susiekite tarptautines sutartis su jų padariniais Lietuvos Respublikos tarptautinei padėčiai.

10 užduotis

Kuris iš žemiau pateiktų reikalavimų buvo SSRS ultimatume?