Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kuris iš žemiau pateiktų reikalavimų buvo SSRS ultimatume?

2 užduotis

Lietuvos aneksija buvo:

3 užduotis

Kuri iliustracija tinka 1940 m. birželio 15 dienos įvykiui apibūdinti?

4 užduotis

Kada ir kuri valstybė pateikė Lietuvai ultimatumus? Susiekite valstybės vėliavas su pateiktomis datomis.

5 užduotis

J. Paleckio vadovaujama Liaudies vyriausybė buvo neteisėta, nes:

6 užduotis

J. Paleckio vadovaujama vyriausybė buvo pavadinta Liaudies vyriausybe, nes:

7 užduotis

Paspauskite tris žodžius, kurie tinka sovietizacijai apibūdinti?

8 užduotis

Birželio 14 diena minima kaip Gedulo ir Vilties diena. Kuri iliustracija siejasi su šia diena?

9 užduotis

Pažymėkite teisingus teiginius.

10 užduotis

Susiekite tarptautines sutartis su jų padariniais Lietuvos Respublikos tarptautinei padėčiai.