Skip to main content

Napoleono epocha ir Lietuva

Pateikiama informacija apie Napoleono užkariavimus ir pertvarkymus. Siekiant sudominti, patikrinti ir įtvirtinti žinias, gebėjimus, mokiniams pateikiamos interaktyvios užduotys pagal lygius. Tai testai, kūrybinės užduotys apie Napoleono laikotarpį Europoje bei jo poveikį Lietuvai.