Skip to main content

1798–1799

1798 m. prancūzų kariuomenė užėmė Šveicariją ir panaikino jos neutralitetą.

Siekdama apriboti Didžiosios Britanijos įtaką Europoje, Direktorija 1798 m. organizavo žygį į Egiptą. Egipto užėmimas leistų Prancūzijai atskirti Britaniją nuo jos kolonijų Rytuose, ypač nuo Indijos. Karinei kampanijai vadovauti buvo paskirtas Napoleonas I.

Savo kariams prie piramidžių Napoleonas I pasakė:
„Kariai! Keturiasdešimt amžių žiuri į jus dabar nuo šių piramidžių viršaus!“.
Prancūzai sėkmingai išsilaipino Aleksandrijoje, nugalėjo vietinius mameliukų dalinius, įžengė į Kairą. Anglų generolas H. Nelsonas su savo laivynu nugali prancūzus prie Abukryko. Napoleonui pavyko sėkmingai su savo kariuomenės likučiais grįžti į Prancūziją. Egipto kampanijos metu prancūzai iš Egipto parsivežė daug autentiškų Egipto kultūros paminklų, vienas iš jų buvo Rozetės akmuo, kuris padėjo iššifruoti Egipto hieroglifus.

Didžioji Britanija viena kovoti su Napoleonu I buvo nepajėgi, todėl organizuoja Antrąją koaliciją (pirmoji kolalicija buvo organizuota Didžiosios Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu) prieš Napoleoną, prie jos prisijungė Austrija ir Prūsija.

1799 m. grįžęs iš Egipto Napoleonas surengia perversmą ir užėmęs valdžią, įtvirtina Konsulatą.