Skip to main content

1801–1802

Po Austrijos kariuomenės sutriuškinimo Šiaurės Italijoje, D. Britanija neteko savo sąjungininkų, todėl su Prancūzija sutiko pasirašyti laikiną Amjeno taikos sutartį. Pagal šią sutartį Didžioji Britanija grąžino Prancūzijai visas kolonijas, kurias buvo užgrobusi, išskyrus Ceiloną ir Trinidadą. Prancūzija turėjo išvesti kariuomenę iš Egipto ir grąžinti popiežiui Romą. Anglija ir Prancūzija taip pasidalino pasaulį.