Skip to main content

Prancūzija po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos

Po Jakobinų diktatūros nuslopinimo valdžioje įsitvirtina Direktorija. Jos valdymo metais Prancūzijoje:

  1. klestėjo spekuliacija, grobstomas valstybės turtas,
  2. nuolat augo maisto produktų kainos,
  3. kildavo maištai,
  4. monarchijos (karaliaus valdžios) šalininkai siekė gražinti ikirevoliucinį valdymą, organizuodavo sąmokslus,
  5. vyko nuolatiniai karai su Europos valstybėmis,
  6. gyventojai pasitikėjo kariuomene, ji vienintelė buvo stabili, išaugo Napoleono Bonaparto autoritetas.