Skip to main content

Tilžės taika ir Užnemunė

Po 1806–1807 m. karo Napoleonas I pasiekė Rusijos imperijos sienas. Rusija ir Prancūzija 1807 m. pasirašė Tilžės aktą. Napoleono I sprendimu, Varšuvos kunigaikštystės sudėtyje atsidūrė Lietuvos Užnemunė (Suvalkija), kuri po 1795 m. trečiojo ATR padalinimo priklausė Prūsijai.
Užnemunėje, kaip ir Prancūzijoje, buvo įvesti Prancūzijos įstatymai. Pagal Napoleono kodeksą visi gyventojai prieš įstatymą buvo lygūs, buvo panaikinta baudžiava, įvestas Grigaliaus kalendorius. Valstiečiai tapo laisvi, nepriklausomi, tačiau neteko žemės. Dvarininkai ir toliau turėjo teisę būti smulkių bylų teisėjais, gaudavo valsčių viršaičių pareigas.