Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kas buvo nulemta Borodino mūšyje?

2 užduotis

Koks įvykis pavaizduotas pateiktame paveiksle?

3 užduotis

Kuris paveikslas vaizduoja Napoleono I pasirašytą konkordatą su popiežiumi Pijumi VII?

4 užduotis

Įvardykite pateiktas istorines asmenybes.

5 užduotis

Nurodykite, kuris atsakymų variantas žymi visus tris Napoleono I pralaimėtus mūšius.

6 užduotis

Ką žemėlapyje žymi mėlyna brūkšninė linija?

7 užduotis

Pagal šį dekretą:
„Bet kokia prekyba ir bet kokie santykiai su salomis yra draudžiami!“ Už dekreto pažeidimą bus griežtai baudžiama, taip pat įsakoma užimti visus Hanzos sąjungos uostus ir juos kontroliuoti.

8 užduotis

Kas yra Lietuvos laikinoji vyriausybės komisija?

9 užduotis

Susiekite pateiktus įvykius ir datas.

10 užduotis

Pateiktus teiginius priskirkite Napoleono I ekonominiams arba politiniams pertvarkymams.