Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Nutempkite pateiktus valstybių ar teritorijų pavadinimus į atitinkamas vietas žemėlapyje.

2 užduotis

Kas buvo nulemta Borodino mūšyje?

3 užduotis

Ką žemėlapyje žymi mėlyna brūkšninė linija?

4 užduotis

Nurodykite, kuris atsakymų variantas žymi visus tris Napoleono I pralaimėtus mūšius.

5 užduotis

Susiekite pateiktus įvykius ir datas.

6 užduotis

Įvardykite pateiktas istorines asmenybes.

7 užduotis

Koks įvykis pavaizduotas pateiktame paveiksle?

8 užduotis

Pagal šį dekretą:
„Bet kokia prekyba ir bet kokie santykiai su salomis yra draudžiami!“ Už dekreto pažeidimą bus griežtai baudžiama, taip pat įsakoma užimti visus Hanzos sąjungos uostus ir juos kontroliuoti.

9 užduotis

Nutempkite pateiktus mūšių pavadinimus į atitinkamas vietas žemėlapyje.

10 užduotis

Koks įvykis vaizduojamas pateiktame paveiksle?