Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Koks įvykis vaizduojamas pateiktame paveiksle?

2 užduotis

Ką žemėlapyje žymi mėlyna brūkšninė linija?

3 užduotis

Nutempkite pateiktus valstybių ar teritorijų pavadinimus į atitinkamas vietas žemėlapyje.

4 užduotis

Nutempkite pateiktus valstybių ar teritorijų pavadinimus į atitinkamas vietas žemėlapyje.

5 užduotis

Kuris paveikslas vaizduoja Napoleono I pasirašytą konkordatą su popiežiumi Pijumi VII?

6 užduotis

Įvardykite pateiktas istorines asmenybes.

7 užduotis

Nurodykite, kuris atsakymų variantas žymi visus tris Napoleono I pralaimėtus mūšius.

8 užduotis

Pateiktus teiginius priskirkite Napoleono I ekonominiams arba politiniams pertvarkymams.

9 užduotis

Prancūzmetis – tai:

10 užduotis

Susiekite pateiktus įvykius ir datas.