Skip to main content

Prezidentinė Lietuva

Temoje analizuojamos autoritarinio (prezidentinio) valdymo Lietuvoje po 1926 m. gruodžio perversmo priežastys bei svarbiausi bruožai. Atskleidžiamas šio laikotarpio politinio, ekonominio, socialinio bei kultūrinio gyvenimo kontekstas. Pateikiamas parlamentinės demokratijos ir autoritarizmo laikotarpių lyginimas.