Skip to main content

Sąvokos

Antanas Smetona (1874–1944) – pirmasis ir paskutinysis tarpukario Lietuvos Respublikos prezidentas (1919–1920 ir 1926–1940).

Autoritarizmas – diktatūra, valstybės valdymo būdas (politinis režimas), kai valdžia riboja politines piliečių teises, nėra jiems atskaitinga ir sutelkta vieno asmens ir jo vadovaujamos vienintelės valdančios partijos rankose.

Perversmas – prievartinis karinėmis priemonėmis įvykdytas antikonstitucinis valdžios užėmimas, valdymo formos ir politinio režimo pakeitimas.

Tautininkų sąjunga – politinė dešiniosios pakraipos I Lietuvos Respublikos partija, pasisakiusi prieš komunizmą, fašizmą ir siekusi kurti ir stiprinti tautinę Lietuvos valstybę, po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo valdančioji partija. 1940 m. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, tautininkų partija buvo uždrausta, o jos žymesni nariai represuoti.