Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Naudokitės įvairiais informacijos šaltiniais ir pateiktame paveiksle, vaizduojančiame Tarpukario Kauno kasdienybę, atlikite užduotis.

1 užduotis

Piešinyje pažymėkite objektus, kurie neatitinka istorinio laikotarpio.

2 užduotis

Įkelkite greta piešinio pateiktus objektus į reikiamas vietas.

3 užduotis

Tarpukario Kauno piešinyje iš „minčių burbulų“ sumodeliuokite situacijas, apie ką galėjo mąstyti ar kalbėtis piešinyje vaizduojami žmonės. „Minčių burbulus“ dėkite taip, kad neužgožtų viso piešinio.