Skip to main content

Pasaulis po Pirmojo pasaulinio karo

Temoje nagrinėjama pasaulio geopolitinė sankloda po Pirmojo pasaulinio karo. Didžiųjų imperijų žlugimas ir naujų skirtingo politinio režimo bei valdymo formos valstybių susikūrimas. Aiškinama didžiųjų pasaulio valstybių įtaka pasaulio raidai.