Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Sudarykite minčių žemėlapį: kokios politinės idėjos sklido Europoje po Pirmojo pasaulinio karo ir kaip jos veikė Lietuvos vidaus ir užsienio politinę padėtį.