Skip to main content

Interaktyvios užduotys

16 užduotis

Žemėlapyje teisingai pažymėkite, kurias teritorijas Vokietija prarado pagal Versalio taikos sutartį.