Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Paryžiaus taikos konferencijoje nedalyvavo:

2 užduotis

Susiekite teiginius su asmenybėmis.

3 užduotis

Žemėlapyje teisingai pažymėkite, kurias teritorijas Vokietija prarado pagal Versalio taikos sutartį.

4 užduotis

Paryžiaus taikos konferencijoje dominavo šios valstybės:

5 užduotis

Atpažinkite Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje narius. Prie nuotraukos tempkite lentelę su pavarde.

6 užduotis

Susiekite tam tikrus įvykius vaizduojančias iliustracijas su įvykių rezultatais.

7 užduotis

Su kokiu įvykiu sietumėte šią karikatūrą?

8 užduotis

Paryžiaus taikos konferencija – tai:

9 užduotis

Teisingai susiekite tarptautinius renginius ir faktus apie juos.

10 užduotis

Vokietijos prarastos teritorijos po Pirmojo pasaulinio karo: