Skip to main content

Lietuva XVII a. II pusės Europoje

Mokiniai nagrinėdami Demonstracinį objektą, sužinos ir supras skirtingų XVII a. Lietuvos gyventojų sluoksnių kasdienybę – būstą, aprangą, gyvenimo būdą bei Baroko kultūros apraiškas Lietuvoje – architektūrą, dailę, raštiją, švietimą, bei atlikdami diferencijuotas mokomąsias užduotis ugdysis gebėjimus, galės fiksuoti savo asmeninę pažangą atlikdami testą “Įsivertink” bei toliau plėtos bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus. Kūrybinės užduoties pagalba suvoks ir gebės aprašyti ir įvertinti Baroko kultūros svarbą Lietuvos istorijai.