Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

LDK ir Švedijos pasirašyta Kėdainių unija reiškė:

2 užduotis

Šis Lietuvos visuomenės veikėjas:

3 užduotis

Pažymėkite XVII a. antros pusės ūkinius pokyčius.

4 užduotis

Pažymėkite ATR karo su švedais rezultatus.

5 užduotis

Paveiksle vaizduojamas įvykis priskiriamas:

6 užduotis

Šis LDK valstybės veikėjas:

7 užduotis

Ši sutartis pasirašyta:

8 užduotis

LDK savarankiškumą bendroje valstybėje sustiprino:

9 užduotis

Svarbiausias XVII a. karų tarp ATR ir Rusijos rezultatas buvo:

10 užduotis

ATR karas su Švedija baigėsi: