Skip to main content

Rotušė

XVII a. vid. Kėdainiams Radvilos suteikė Magdeburgo teises. Tai vienintelis Lietuvos provincijos miestelis, turintis mūrinį senamiestį. Lietuviai XVII–XVIII a. sudarė žymią gyventojų dalį, skirtingai nuo kitų miestų, kuriuose dauguma gyventojų buvo žydai, rusai, lenkai, vokiečiai. XVII a. dauguma miestų ir miestelių turėjo savivaldos teises, suteiktas valdovų arba didikų.