Skip to main content

Kultūra ir kasdienio gyvenimo pokyčiai XIX a. – XX a. pr.

Tema skirta svarbiausiems XIX a. – XX a. pr. kultūros bruožams atskleisti. Pasitelkiant pavyzdžius pateikiamos svarbiausios kultūros raidos tendencijos (pvz., masinės kultūros formavimasis), atskleidžiami veiksniai, keitę žmonių pasaulėžiūrą. Pasauliniame kultūriniame kontekste apibrėžiama ir Lietuvos vieta.