Skip to main content

Sąvokos

Industrinė visuomenė – visuomenės ekonominio išsivystymo lygis, kai daugiau nei pusė pajamų gaunamos iš pramonės sektoriaus.

Istorizmas – XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios meno kryptis (daugiausia reiškėsi architektūroje), kuriai būdingas prieš tai buvusių meno stilių imitavimas, jų elementų jungimas į vieną visumą (vadinamas eklektika).

Masinė kultūra – įvairiems gyventojų sluoksniams prieinama, žiniasklaidos skleidžiama kultūra.

Modernizmas – XIX a. pab. – XX a. kultūrinis laikotarpis. Jis reiškėsi ne tik dailėje, architektūroje, muzikoje, literatūroje, tačiau ir filosofijoje bei kituose moksluose.

Realizmas – meno kryptis, kuriai būdingas tikroviškas pasaulio vaizdavimas.

Romantizmas – XVIII a. pabaigos – XIX a. pirmosios pusės literatūros, meno bei filosofijos kryptis, kurioje išaukštintas dvasingumas, pabrėžiamos emocijos, vaizduotė, asmenybės laisvė.