Skip to main content

Kasdienis gyvenimas

Mokslo ir technikos išradimai pakeitė kasdienį žmonių gyvenimą.

Nepaisant sparčiai besiplėtojančios industrinės visuomenės, XIX a. žmonių gyvenimo būdą lėmė skirtinga jų socialinė bei turtinė padėtis.

Lietuva XIX a. buvo žemės ūkio kraštas, kuriame dvaras ir kaimas buvo du skirtingi pasauliai.