Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kur 1892 m. balandžio 17 d., per Velykas, buvo įžiebtos pirmosios Lietuvoje elektros lemputės?

2 užduotis

Kuris iš šių teiginių, apibūdinantis XIX a. pab. žmonių pasaulėžiūrą, yra neteisingas?

3 užduotis

Susiekite datas ir įvykius.

4 užduotis

Susiekite dailininkus ir jų kūrinius.

5 užduotis

Susiekite sąvokas su jų apibrėžtimis.

6 užduotis

Kuri iš šių asmenybių negyveno XIX amžiuje?

7 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite Europos miestus, kuriuose stovi šie XIX a. architektūros pavyzdžiai:

8 užduotis

Pažymėkite, kurie iš šiais laikais kasdieniame gyvenime naudojamų elementų atsirado XIX a.:

9 užduotis

Kuris XIX a. Europos didmiestis vaizduojamas šiame paveiksle?

10 užduotis

Be šio amerikiečių išradėjo ir verslininko Tomo Alva Edisono išradimo sunkiai būtų įsivaizduojamas kasdienis mūsų gyvenimas. Koks tai išradimas?