Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Be šio amerikiečių išradėjo ir verslininko Tomo Alva Edisono išradimo sunkiai būtų įsivaizduojamas kasdienis mūsų gyvenimas. Koks tai išradimas?

2 užduotis

Susiekite datas ir įvykius.

3 užduotis

Susiekite dailininkus ir jų kūrinius.

4 užduotis

Pažymėkite iliustracijas, kuriose vaizduojama XIX a. pab. – XX a. pr. žmonių apranga:

5 užduotis

Kuris XIX a. Europos didmiestis vaizduojamas šiame paveiksle?

6 užduotis

Kuri iš šių asmenybių negyveno XIX amžiuje?

7 užduotis

Nustatykite, kuriam architektūros stiliui priskirtini šie statiniai:

8 užduotis

Kuri garsi XIX a. gyvenusi asmenybė vaizduojama šiame banknote?

9 užduotis

Susiekite sąvokas su jų apibrėžtimis.

10 užduotis

XIX a. pasaulio ir Lietuvos kultūros veikėjai. Įkelkite šių asmenybių vardus į reikiamas lentelės skiltis: