Skip to main content

Šaltojo karo laikai. Padalytas pasaulis

Šaltasis karas – tai po Antrojo pasaulinio karo, 1946–1989 m., vykusi dviejų supervalstybių – JAV ir SSRS – bei jų sąjungininkų konfrontacija, kuria buvo siekiama įrodyti savo sistemos pranašumą: SSRS totalitarinis socializmas su planine ekonomika ir JAV demokratija su rinkos ekonomika. Šaltasis karas reiškėsi ginklavimosi ir kosmoso užkariavimo varžybomis, karinių blokų kūrimu, lokaliniais karais ir kišimusi į trečiųjų valstybių vidaus reikalus. Simbolinė Šaltojo karo pradžia laikoma buvusio Jungtinės Karalystės premjero Vinstono Čerčilio kalba JAV Fultono universitete, o pabaigą simbolizuoja Berlyno sienos griūtis ir sovietų kariuomenės išvedimas iš Afganistano.