Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Istorikai savo rašiniuose vartoja terminą „Brežnevo doktrina“. Savo esme ji šiek tiek panaši į jums žinomą „Trumeno doktriną“. Naudodamiesi mokomojo objekto informacija ir čia pateiktais istoriniais anekdotais, padarykite kaip įmanoma daugiau išvadų apie „Brežnevo doktrinos“ esmę. Užrašykite jas keturiais, penkiais sakiniais.


Postas

– Kokį postą užima draugas Leonidas Iljičius Brežnevas?
– Jis yra vadovas!
– Kieno vadovas?
– Lagerio.
– Kokio lagerio?!
– Socialistinio…

Neutralumas

– Kuri iš valstybių yra pati neutraliausia?
– Čekoslovakija. Ji nesikiša net į savo pačios vidaus reikalus.

Imperalistai

Čekoslovakijos kariuomenė, politiniai mokymai. Karininkas klausia eilinio kareivio, ką šis žinąs apie imperialistus.
– Imperialistai visada norėjo užkariauti mūsų tėvynę!
– Teisingai. Ką dar gali pasakyti?
– Bet Sovietų Sąjunga juos aplenkė!

Kirpykla

Leonidas Brežnevas užsuko į kirpyklą pasigražinti ššukuosenos. Kirpėja pasodino jį į krėslą ir ėmė sukiotis su žirklėmis aplink komunistų partijos generalinio sekretoriaus galvą. Netikėtai ji paklausė:
– Draugas Brežnevai, ką jūs žadate daryti su Čekoslovakija?
Brežnevas nieko neatsakė. Kirpėja toliau darbavosi žirklėmis. Po kiek laiko ji vėl paklausė:
– Draugas Brežnevai, ką jūs žadate daryti su Čekoslovakija?
Brežnevas ir vėl patylėjo. Kirpėja, tęsdama darbą žirklėmis, po kelių minučių vėl:
– Draugas Brežnevai, ką jūs žadate daryti su Čekoslovakija?
Šalies vadovo nervai neišlaikė ir jis pratrūko:
– Ko jūs vis apie tą Čekoslovakiją klausiate? Dirbkit geriau savo darbą!
– Bet aš ir dirbu, draugas Brežnevai. Paprasčiausiai, kai aš paminiu Čekoslovakiją, jūsų plaukai pasišiaušia – taip lengviau man juos kirpti!

Broliai

Čekoslovakijos mokykla. Istorijos mokytojas komentuoja mokinių rašinius apie
Čekoslovakijos ir SSRS draugystę po Antrojo pasaulinio karo. Jis kreipiasi į vieną mergaitę:
– Vlasta, parašei labai gražų pasakojimą. Bet kodėl tu juos vadini „mūsų sovietiniais
broliais“, o ne „mūsų sovietiniais draugais“?
– Mokytojau, draugus galima pasirinkti…

Draugystė

– Kas yra antrankiai?
– Broliškos draugystės saitai.
– Tada kas yra tankas?
– Neatidėliotinos greitosios broliškos pagalbos karieta.
– Kodėl sovietų kariuomenė su kitų Varšuvos bloko šalių kariuomenėmis neperspėjusios kirto Čekoslovakijos sieną?
– Internacionalinė mūsų draugystė sienų nepripažįsta!


Išvados: