Skip to main content

1968

1968 m. tuometinis Čekoslovakijos vadovas Aleksandras Dubčekas pasiūlė reformuoti socializmą. Jo inicijuotos permainos siūlė piliečiams neregėtą laisvę socialistiniame lageryje ir galėjo reikšti Čekoslovakijos judėjimą Vakarų Europos valstybių link. Įžygiavus Varšuvos sutarties valstybių kariuomenėms, Dubčekas buvo nušalintas nuo valdžios. Taip po dvylikos metų „Budapešto rudenį“ pakartojo „Prahos pavasaris“. Vienas iš didesnių skirtumų – Aleksandro Dubčeko vadovaujamą demokratinį judėjimą slopino ne tik SSRS, bet ir kitų keturių Varšuvos bloko valstybių (Rytų Vokietijos, Bulgarijos, Lenkijos, Vengrijos) tankai.