Skip to main content

1991

Varšuvos sutarties organizacija nustojo egzistuoti 1991 m. liepos 1 d., organizacijos narėms pasirašius sutarties galiojimo nutraukimo protokolą. Kiek vėliau, gruodžio 8 dieną, įvyko slaptos derybos medžioklės viloje Belovežo girioje (Baltarusija) tarp tuomečių Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos vadovų. Trys lyderiai pasirašė sutartį, skelbiančią, kad „SSRS liaujasi egzistuoti“, atmesdami M. Gorbačiovo pastangas išlaikyti Sovietų Sąjungą. Šioje deklaracijoje taip pat skelbiama apie Nepriklausomų Valstybių Sandraugos įkūrimą. Pats M. Gorbačiovas atsistatydino 1991-ųjų gruodžio 25 dieną.

Iš 1991 m. gruodžio 25 d. M. Gorbačiovo kalbos

[…] Susikūrus NVS, aš nutraukiu savo, kaip SSRS prezidento, veiklą.
[…] Aš esu įsitikinęs savo 1985 m. pradėtų demokratinių reformų istoriniu teisingumu. Jos turi būti įvertintos teisingai.
[…] Užbaigtas šaltasis karas, sustabdytos ginklavimosi varžybos ir beprotiškas šalių militarizavimas, sužalojęs mūsų ekonomiką, visuomenės sąmonę ir moralę. Pašalintas pasaulinio karo pavojus.
[…] Mes atsivėrėme pasauliui, atsisakėme kištis į svetimus reikalus, atsisakėme naudoti kariuomenę už šalies ribų. Ir mums atsakė pasitikėjimu, solidarumu ir pagalba.