Skip to main content

1945

Pagal paskutiniais karo metais vykusių Jaltos ir Potsdamo konferencijų susitarimus tarp trijų valstybių (JAV, Didžiosios Britanijos, SSRS) vadovų, Vokietija padalyta į okupacines valstybių nugalėtojų zonas: SSRS, Didžiosios Britanijos, JAV ir Prancūzijos. Padalytas ir iš visų pusių sovietinės okupacijos zonos apsuptas Berlynas.

Iš Jaltos konferencijos susitarimų

Mes išnagrinėjome ir nustatėme karinius trijų sąjunginių valstybių planus siekiant galutinai sutriuškinti bendrą priešą. (…) Pagal suderintą planą ginkluotosios trijų valstybių pajėgos užims Vokietijoje atskiras zonas. (…) Buvo nutarta, kad trys valstybės pakvies Prancūziją, jeigu ji to panorės, užimti sau okupacinę zoną ir dalyvauti ketvirtuoju Kontrolės Komisijos nariu. (…) Mūsų tvirtas tikslas – sunaikinti Vokietijos militarizmą bei nacizmą ir garantuoti, kad Vokietija niekada daugiau nepajėgtų pažeisti viso pasaulio taikos. (…)

Iš Potsdamo konferencijos nutarimų

Sutinkamai su Susitarimu dėl kontrolės mechanizmo Vokietijoje, aukščiausią valdžią Vokietijoje vykdys Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės karalystės ir Prancūzijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų vyriausieji vadai, kiekvienas savo okupacinėje zonoje (…) Vokietijos okupacijos tikslai (…) yra visiškai nuginkluoti ir demilitarizuoti Vokietiją ir likviduoti visą Vokietijos pramonę, kuri gali būti panaudota karinei gamybai, arba įvesti jos kontrolę.