Skip to main content

1961

SSRS ir VDR komunistų lyderiai tikėjo, kad konfliktas tarp kapitalizmo ir socializmo bus sprendžiamas Vokietijoje. Jie dėjo pastangų, kad VDR ekonomika pranoktų Vakarų Vokietijos ekonomiką. Tačiau komunistinė planinė ekonomika pasirodė nepajėgi konkuruoti. Žmonės iš VDR per Berlyną masiškai bėgo į Vakarus. Manoma, kad SSRS tuometiniam lyderiui Nikitai Chruščiovui kilo mintis uždaryti šį „langą į vakarus“. 1961 m. rugpjūčio mėn. apie 150 kilometrų spygliuotos vielos siena padalino Berlyną į dvi dalis. Po kiek laiko vietoj laikinos buvo sumūryta masyvi siena. Ji užvėrė galimybes pabėgti į Vakarų Vokietiją. Berlyno siena tapo pagrindiniu šaltojo karo simboliu.