Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pažymėkite dvi iliustracijas, susijusias su Prahos pavasariu.

2 užduotis

Kuris įvykis geriausiai atspindi šaltojo karo pradžią?

3 užduotis

Pažymėkite dvi iliustracijas, susijusias su Geležine uždanga.

4 užduotis

Kuris įvykis geriausiai atspindi šaltojo karo aukščiausią tašką?

5 užduotis

Kurie DU veikėjai susiję su „Solidarumo“ judėjimo sukelta krize?

6 užduotis

Kuris įvykis geriausiai atspindi šaltojo karo pabaigą?

7 užduotis

Kurie KETURI veikėjai susiję su Berlyno siena?

8 užduotis

Kurie DU veikėjai susiję su Budapešto rudeniu?

9 užduotis

Pažymėkite dvi iliustracijas, susijusias su Maršalo planu.

10 užduotis

Kurie TRYS veikėjai susiję su Afganistano karu?