Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kurie TRYS veikėjai susiję su Karibų krize?

2 užduotis

Pažymėkite dvi iliustracijas, susijusias su Prahos pavasariu.

3 užduotis

Kurie TRYS veikėjai susiję su Geležinės uždangos atsiradimu?

4 užduotis

Kuris įvykis geriausiai atspindi šaltojo karo pabaigą?

5 užduotis

Kurie DU veikėjai susiję su Prahos pavasariu?

6 užduotis

Pažymėkite dvi iliustracijas, susijusias su Geležine uždanga.

7 užduotis

Pažymėkite dvi iliustracijas, susijusias su Maršalo planu.

8 užduotis

Kurie DU veikėjai susiję su „Solidarumo“ judėjimo sukelta krize?

9 užduotis

Kuris įvykis geriausiai atspindi šaltojo karo pradžią?

10 užduotis

Kurie KETURI veikėjai susiję su Berlyno siena?