Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kurie DU veikėjai susiję su „Solidarumo“ judėjimo sukelta krize?

2 užduotis

Kuris įvykis geriausiai atspindi šaltojo karo pradžią?

3 užduotis

Pažymėkite dvi iliustracijas, susijusias su Maršalo planu.

4 užduotis

Kuri iš šių valstybių šaltojo karo metais nebuvo padalyta?

5 užduotis

Kuris įvykis geriausiai atspindi šaltojo karo pabaigą?

6 užduotis

Pažymėkite dvi iliustracijas, susijusias su Prahos pavasariu.

7 užduotis

Kurie DU veikėjai susiję su Budapešto rudeniu?

8 užduotis

Kurie KETURI veikėjai susiję su Berlyno siena?

9 užduotis

Pažymėkite dvi iliustracijas, susijusias su Geležine uždanga.